O nás

Náši partneri

Sme fundraisingová darovacia platforma založená na kompletnej transparentnosti ktorá spája neziskovky s darcami. Platforma spája darcov ktorým záleží na rozvoji Slovenska a neziskovkám ktoré hľadajú podporu na realizáciu kvalitných a zmysluplných projektov.

Našim hlavným cieľom je podporovať neziskové organizácie v činnostiach ktoré obohacujú a rozvíjajú Slovensko prostredníctvom väčšej transparentnosti darov. Pri darovaní cez Dobročin presne viete prečo sú peniaze potrebné, čo sa s nimi stane po tom ako opustia váš účet, a ako pomohli našej krajine.

Dobročin je nezisková organizácia ktorá umožňuje jednoducho a bezpečne prispievať na neziskové projekty po celom Slovensku. Osobne vyberáme overené miestne neziskové organizácie ktoré budú mať skutočný vplyv na naše okolie, aby sme mali istotu že vaše peniaze pôjdu na projekty ktoré majú zmysel.

Neziskové organizácie zo všetkých kútov Slovenska sa môžu uchádzať o umiestnenie na našej platforme vyplnením rozsiahlych formulárov a preukázaním skúsenosti s úspešnou realizáciou kvalitných projektov. Aby boli projekty prijaté, musia organizácie podrobne ukázať čo chcú dosiahnuť, ako to chcú urobiť a na čo pôjdu získané financie.

Ak projekt schváli náš audítorský tím, ďalším krokom je zabezpečiť, aby bol projekt vhodne prezentovaný a prostredníctvom všetkých správnych kanálov. Projekt dostane vlastnú promóciu na našej platforme. Taktiež máme aj špecializovaných marketérov, ktorí sú organizáciám k dispozícii na konzultácie aby sme sa uistili že všetky ich kanály sú využité na maximum.

Keď je projekt schválený na prezentáciu na našej platforme, používatelia môžu prispievať na projekty, ktoré ich zaujímajú, a pomaly tak spoločne budovať finančný cieľ potrebný na realizáciu projektov organizácií. Ak sa cieľ dosiahne v danom časovom rámci, neziskové organizácie sa môžu pustiť do pomoci zmeniť Slovensko k lepšiemu. Ak nie, používatelia majú možnosť získať späť celú sumu alebo prispieť na iný cieľ.

Ak je cieľ dosiahnutý, je čas na zmenu. Organizácie dostanú možnosť použiť financie podľa plánu uvedeného na darovacej stránke, zatial čo darcovia majú možnosť vidieť, ako projekt pokračuje. Počas celej realizácie projektu dostanú darcovia aktuálne informácie o tom, ako sa ich peniaze využívajú, a príbehy o zákutiach projektu. Po ukončení projektu dostanú podrobný opis toho, čo sa dosiahlo a kam presne išli ich dary.